Disclaimer

Disclaimer De website van Bed en Breakfast 'Paoldiekie' (vanaf hier kortweg 'Paoldiekie') is bedoeld om de bezoekers te voorzien van informatie. De website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en voorzien van informatie. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website correct en te allen tijde up-to-date is. Van gebruikte afbeeldingen is voor zover te achterhalen de eigenaar/copyright-houder om toestemming gevraagd voor gebruik. Indien er afbeeldingen geplaatst zijn die niet aan deze voorwaarden voldoen word u verzocht een mail te sturen naar 'Paoldiekie' 'Paoldiekie' aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden die het gevolg zijn van menselijke vergissingen of technische storingen. 'Paoldiekie' behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie op deze website, zonder mededeling vooraf. 'Paoldiekie' geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die de website bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. 'Paoldiekie' garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Door het gebruik van deze website komt nimmer een contractuele verbintenis tot stand tussen gebruiker en 'Paoldiekie'. 'Paoldiekie' neemt afstand van elke wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit welk gebruik dan ook van deze website. 'Paoldiekie' houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. 'Paoldiekie' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo'n link. 'Paoldiekie' behoudt zich het recht voor iedere link op enig moment te beëindigen. De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, de inhoud en het gepubliceerde materiaal berusten bij 'Paoldiekie'. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, na te maken, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van 'Paoldiekie'. 'Paoldiekie' behoudt zich het recht voor om de geleden schade ten gevolge van inbreuk op deze rechten op u te verhalen.
© 'Paoldiekie' • Tuinstraat 8 • 7731 GR • Ommen • Tel:0529-456 564 • Mobiel: 06-5720 4770 • Disclaimer